Generic selectors

Exact matches only

Search in title

Search in content

Post Type Selectors

post

page

tribe_events

Filter by Categories

Ontspoord

Podium

Fluister jij ons inspiratie in voor het Zomerspoor-lied?

Eén van de vele topideeën die Zomerspoor al heeft opgeleverd, is de creatie van een heus Zomerspoor-lied dat de liefde voor Herentals, Noorderwijk en Morkhoven uitdrukt.

En daarvoor hebben we jouw tekstuele inspiratie nodig!

Denk je dus aan belangrijke plaatsen, gebeurtenissen, personen – noem maar op – die zeker niet mogen ontbreken om de eigenheid van Herentals en zijn deelgemeenten uit te drukken?

Stuur die dan zo snel mogelijk door naar info@zomerspoor.be

De leerlingen van de compositieklas van de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans van Herentals zullen al die verzamelde inspiratie in een tekst en een unieke muzikale compositie gieten. Je hoeft dus niet wakker te liggen van rijm, metrum of wat dan ook. Inhoudelijke ideeën volstaan!

Aarzel niet, en inspireer ons!

Zomerspoor dankt je.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 2 GB. You can upload: image. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here

%d