Generic selectors

Exact matches only

Search in title

Search in content

Post Type Selectors

post

page

tribe_events

Filter by Categories

Ontspoord

Podium

Privacyverklaring

Privacyverklaring

Bij Zomerspoor vzw zijn we ervan bewust dat u vertrouwen in ons stelt. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen.

Zomerspoor vzw is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Hier kunt u lezen welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt en/of tickets aankoopt.

Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Zomerspoor vzw
Velodroomstraat 27/201
2200 Herentals
info@zomerspoor.be

Hoe gaat Zomerspoor vzw om met uw persoonsgegevens?

Zomerspoor vzw wil door middel van deze privacyverklaring heldere en duidelijke informatie geven over welke gegevens verzameld worden, voor welke doeleinden deze gebruikt worden en hoe we met die persoonsgegevens omgaan. Wij vinden het dan ook heel erg belangrijk om uw privacy te respecteren en uw persoonlijke gegevens op een wettelijke manier te verwerken.

Wanneer we het hieronder over persoonsgegevens hebben, dan bedoelen we hiermee hoofdzakelijk identificatie- en contactgegevens zoals bijvoorbeeld uw naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, functie binnen uw organisatie, taal, geslacht,…

Aan wie is deze privacyverklaring gericht?

Deze privacyverklaring is hoofdzakelijk gericht op de huidige en vroegere leden/klanten, deelnemers van activiteiten, personen die belangstelling tonen of toonden voor de activiteiten, vrijwilligers en leveranciers.

Welke persoonsgegevens verwerken wij en voor welke doeleinden worden uw persoonsgegevens verwerkt?

Uw persoonsgegevens worden door Zomerspoor vzw verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden. De verzamelde gegevens worden enkel gebruikt voor de doeleinden hieronder beschreven. We verzamelen enkel persoonsgegevens die u zelf aan ons meedeelt op verschillende wijzen. Wij verzamelen geen persoonsgegevens via derden, met uitzondering van de informatie ontvangen van de aangesloten verenigingen/clubs of federaties.

U neemt deel aan één van onze evenementen

Bij interesse moet u uw persoonsgegevens nalaten. Deze info kan gebruikt worden om daarna bijvoorbeeld: informatie mee te geven, nieuwsbrief te versturen, … Nadien kunnen de persoonsgegevens nog gebruikt worden om promotioneel materiaal te versturen zoals de nieuwsbrief, de festivalkrant, programma…

Tijdens onze evenementen kunnen ook sfeerbeelden en foto’s van deelnemers worden genomen. De kans bestaat dat u gefotografeerd en/of gefilmd wordt. Deze beelden kunnen worden gebruikt voor promotionele doeleinden (facebook-sfeerfoto’s, flyers, persartikels, festivalverslaggeving…). Indien u zich herkent op een foto en wenst deze verwijderd te zien, neem dan contact op via info@zomerspoor.be

U bent vrijwilliger bij Zomerspoor vzw

Als u vrijwilliger bent worden uw persoonsgegevens verwerkt om u te registreren als medewerker van het evenement in kwestie.

U bent een professioneel contactpersoon/leverancier/klant van Zomerspoor vzw

Wij verwerken uw persoonsgegevens in het kader van de diensten die verleend worden tussen beide partijen. De persoonsgegevens worden gebruikt om te kunnen communiceren en informatie met u te delen.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen en/of verwerken:

 • Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres,
 • Privé contactgegevens: telefoonnummer, e-mail adres
 • Identiteitsgegevens uitgegeven door overheid : identiteitskaartnummer Rijksregisternummer
 • Persoonlijke kenmerken: geboortedatum, geboorteplaats, geslacht/gender, nationaliteit
 • Beeldmateriaal: foto’s, video’s, opnames, …

Waar worden uw gegevens verwerkt en bewaard?

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derden verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van volgende doeleinden:

 • Het opslaan en verwerken van gegevens in de Cloud;
 • Het verzorgen van de internet omgeving;
 • Het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT netwerk, servers, …);
 • Het verzorgen van de administratie en sociaal secretariaat;
 • Het verzekeren van onze leden, deelnemers en vrijwilligers;
 • Het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Zomerspoor vzw zal uw persoonsgegevens nooit delen met of verkopen aan derden die deze gegevens verwerken voor hun eigen commerciële doeleinden. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek persoonsgegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Bewaartermijn

Zomerspoor vzw bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het realiseren van het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Bewaartermijnen kunnen evenwel per doel verschillen.

Cookies

Wat zijn cookies? Een “cookie” is een klein bestand uitgezonden door de server Zomerspoor vzw en geplaatst op de harde schijf van jouw computer. De inlichtingen opgeslagen op deze cookies kunnen enkel door ons gelezen worden en enkel gedurende de duur van het bezoek aan de website

Waarom gebruiken we cookies?

Onze website gebruikt cookies om jouw gebruikersvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van onze website. Dit helpt ons om je een betere gebruikerservaring te bieden wanneer je onze website bezoekt en laat ons ook toe onze website te optimaliseren. Hoewel er verschillende soorten cookies bestaan, onderscheiden qua functionaliteit, herkomst of bewaartermijn, maakt de wetgeving hoofdzakelijk een onderscheid tussen functionele of technisch noodzakelijke cookies enerzijds en alle andere cookies anderzijds. Op onze website vind je buttons naar onze Facebook en Instagram-pagina’s. We maken hierbij geen gebruik van tracking via een zogenoemde pixel.

Toegang tot uw gegevens

U heeft recht van inzage en kopie van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben.

Verbetering van uw gegevens

Wanneer uw gegevens onjuist of onvolledig zijn heeft u recht op verbetering en aanvulling.

Verwijdering van uw gegevens

U heeft het recht op verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben, en die niet langer strikt noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verwerkt.

Overdracht van uw gegevens

U heeft het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan u of rechtstreeks aan een derde partij.

Beperking van gegevensverwerking

Indien u bezwaar heeft tegen de verwerking van bepaalde gegevens, kan u vragen om deze verwerking te stoppen. Via het adres bovenaan deze privacyverklaring kan je ons contacteren om uw rechten uit te oefenen, vergezeld van een motivatie voor uw vraag.

Klachten

Indien u een van de bovenstaande rechten wil uitoefenen en/of klacht wil indienen over de manier waarop Zomerspoor vzw uw gegevens verwerkt dan kan u ons ten allen tijde
contacteren.

Ook heeft u altijd het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Belgische Privacy Commissie
Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
tel +32 (0)2 274 48 00
Email: commission@privacycommission.be

Wijziging privacyverklaring

Zomerspoor vzw controleert regelmatig of we aan deze privacyverklaring voldoen en kan zijn privacyverklaring wijzigen. Als u hierover vragen heeft, kan u contact met ons opnemen via info@zomerspoor.be

Contact

Zomerspoor vzw
Velodroomstraat 27/201

2200 Herentals
+32 472717781

info@zomerspoor.be